Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla pacjenta

27.03.2015
Pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo...

Komunikat dla świadczeniodawców

27.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny

Informacja

26.03.2015
Informacja nt. projektu noweli zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenia ws. określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Refundacja styczeń - grudzień 2014 r.

26.03.2015
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikaty dla świadczeniodawców

26.03.2015
w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.