Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeninodawców

28.01.2015
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat w sprawie skierowań

21.01.2015
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

20.01.2015
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk spotkał się w piątek 16 stycznia 2015 roku z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem.

Promocja platformy e-learningowej Akademii NFZ

19.01.2015
Biuro Projektu Akademia NFZ zaprasza do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do użytkowników platformy e-learningowej Akademii NFZ.

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

16.01.2015
Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne...

Komunikat dla świadczeniodawców

15.01.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne