Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ - informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń

21.01.2016
W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania...

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - aktualizacja

21.01.2016
W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

20.01.2016
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Komunikat w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

19.01.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia mieszcząca się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 r. o godz. 10: 00 odbędzie się prezentacja założeń do projektu...

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

15.01.2016
W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że...

Komunikat dla świadczeniodawców

15.01.2016
Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej