Aktualności

Aktualności Centrali

Porozumienie z PPOZ

30.11.2018
Osiągnięciem konsensusu zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Porozumienie w sprawie POZ

28.11.2018
Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej...

Komunikat DGL

28.11.2018
Komunikat dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu grudniu 2018 r.

Porozumienie o współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

27.11.2018
Wspólne działania w obszarze badań i innowacji na rzecz poprawy efektywności ochrony zdrowia zakłada podpisane dziś porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym...

Komunikat dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej

26.11.2018
Rozmowy z lekarzami rodzinnymi w sprawie przedłużenia umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej nadal trwają. Pacjenci nie mają powodu do niepokoju.

Komunikat DGL

23.11.2018
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...