Aktualności

Aktualności Centrali

Ogłoszenie

24.09.2015
W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przez NFZ pozakonkursowego projektu pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)...

MZ: Porozumienie między przedstawicielami pielęgniarek i położnych a ministrem zdrowia

23.09.2015
Dbając o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami minister zdrowia wraz ze środowiskiem pielęgniarek i położnych wypracował porozumienie.

Minister Zdrowia oraz Prezes NFZ z wizytą w Bydgoszczy

21.09.2015
18 września odbyła się dwunasta debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015”.

Komunikat

16.09.2015
Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ.

Słowniki

16.09.2015
Słownik produktów handlowych w.234 (chemioterapia).

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

16.09.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie uległ opis komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywany do importu informacji o osobach oczekujących.