Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

05.04.2022
Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w formacie komunikatu XML SWIAD w wersji 10.10.1.

Komunikat DEF

04.04.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

NFZ zmienił plan finansowy. Wyższa prognoza wpływu środków ze składki, więcej pieniędzy na leczenie

04.04.2022
Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, która jest efektem Polskiego Ładu, oraz osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 roku, budżet NFZ zwiększył się o ponad 9 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia zdrowotne.

Komunikat dla świadczeniodawców

04.04.2022
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL w wersji 5.60

Komunikat GPF

01.04.2022
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych - członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych.

Raport refundacyjny

01.04.2022
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2022 r.