Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

02.01.2020
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.45

Komunikat DGL

02.01.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2020 r.

Komunikat w sprawie systemu eZWM

Ważne!
31.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat DGL

31.12.2019
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do października 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
31.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Nowy raport NFZ: szpiczak plazmocytowy

31.12.2019
Prezentujemy raport dotyczący szpiczaka plazmocytowego. Jest to ostatni z opublikowanych w 2019 roku raportów Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęconych wybranym problemom zdrowotnym Polaków.