Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla twórców oprogramowania

24.03.2020
Zmiana dokumentacji eWUŚ w związku z przekazywaniem informacji o kwarantannie.

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

24.03.2020
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący opracowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF) zaleceń do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rośnie zaufanie do NFZ

24.03.2020
Według najnowszego badania CBOS, działania Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie ocenia 43% Polaków. To najlepszy wynik Funduszu od 2010 roku, kiedy po raz pierwszy sprawdzano opinię o pracy instytucji publicznych.

Komunikat DGL - Słownik PRH

23.03.2020
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 289