Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

31.05.2021
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-marzec 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.05.2021
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców

24.05.2021
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.58

Komunikat dla świadczeniodawców

17.05.2021
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia – AKTUALIZACJA

Komunikat dla świadczeniodawców

17.05.2021
Wzwiązku z koniecznością weryfikowania uprawień do świadczeń przez świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 18 maja 2021 wdrożona zostanie zmiana w Portalu Portalu AP-ZZ

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

14.05.2021
Informujemy, że w celu umożliwienia rozliczania świadczeń oraz zapewnienia odpowiedniego wydzielenia kosztów świadczeń przeznaczonych do pozyskania finansowania z Funduszu Medycznego zaktualizowane zostają wersję komunikatu UMX i R_UMX.