Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10.08.2020
Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Komunikat dla świadczeniodawców

05.08.2020
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika w zakresie elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD: nfz: zgoda-plat

Przywrócono dostęp do systemu eWUŚ

31.07.2020
Występujące w ostatnich dniach utrudnienia w dostępie do usług eWUŚ zostały zidentyfikowane. System został uruchomiony w trybie awaryjnym i podlega całodobowej obserwacji.

W jaki sposób potwierdzić prawo do świadczeń?

31.07.2020
Przypominamy, że w przypadku braku możliwości sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, zgodnie z prawem pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Komunikat dla świadczeniodawców

31.07.2020
Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

System eWUŚ – problemy techniczne

31.07.2020
Informujemy, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu.