Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20.11.2020
Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Refundacja leków od stycznia do sierpnia 2020 roku

19.11.2020
Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń- sierpień 2020 r.

Finansowanie leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i tymczasowych

Ważne!
16.11.2020
Przedstawiamy szczegóły dotyczące kosztów leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i szpitalach tymczasowych.

Jednolite wagi sprawdzeń dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

13.11.2020
Od 1 listopada 2020 r. zostają ustawione jednolite wagi sprawdzeń dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, ujednoliceniu ulegają sprawdzenia dotyczące wpisów na listy oczekujących.

Komunikat DGL

02.11.2020
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2020 r. - aktualizacja z dnia 3.11.2020 r.

Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel

Ważne!
01.11.2020
Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. Ponadto wysokość dodatku została podwojona.