Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09.11.2021
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

Komunikat dla świadczeniodawców

09.11.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Dodatki covidowe dla medyków: nowe zasady rozliczania

04.11.2021
Od 1 listopada 2021 personel medyczny otrzyma dodatek covidowy za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

02.11.2021
Informacja o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum.

Komunikat DGL

28.10.2021
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2021 r

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

22.10.2021
Informujemy, że w systemie NFZ zaimplementowane zostały nowe wersje komunikatów.