Aktualności

Aktualności Centrali

Ważny komunikat dla świadczeniodawców

30.10.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

NFZ wysłał już aneksy do umów POZ na I półrocze 2021 roku

28.10.2020
Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku.

Komunikat DGL - Słownik PRH

22.10.2020
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 292

Przerwa serwisowa

19.10.2020
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi systemów, w dniach od 23 października 2020 r. godz.: 18:00 do 25 października 2020 r. godz.: 20:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku

15.10.2020
Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

15.10.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania świadczeń realizowanych w zakresie teleradioterapii, brachyterapii oraz terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku