Aktualności

Aktualności Centrali

Prace serwisowe

10.04.2024
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w czwartek 11 kwietnia 2024 w godzinach 20:00-23:00  mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Komunikat dla świadczeniodawców

08.04.2024
Utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców

05.04.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Prace serwisowe

04.04.2024
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, od godziny 16.00 w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) do godziny 8.00 w dniu 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) wystąpią utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

04.04.2024
Opis interfejsu dostępowego dla rozliczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne wersja 1.2.2 – aktualizacja komunikatu z dnia 29.02.2024 r.

Utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych NFZ

03.04.2024
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w piątek 5 kwietnia 2024 w godzinach 20:00-22:00  mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.