Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

17.03.2020
Świadczeniodawcy realizujący umowy z zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPO) na Portalu SZOI/ Portalu Świadczeniodawcy mogą pobrać raport rozliczenia realizacji zleceń zaopatrzenia rejestrowanych w centralnym systemie ap-zz (Zlecenia zaopatrzenia)

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

17.03.2020
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

17.03.2020
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

15.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19