Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
14.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat Ministra Zdrowia

13.03.2020
Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem

Komunikat dla świadczeniodawców

13.03.2020
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej