Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komunikat dla świadczeniodawców

21.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych.

Komunikat DGL

20.03.2020
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN (GTIN) lub...

Komunikat dla świadczeniodawców

20.03.2020
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.47

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Ważne!
17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.