Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

10.08.2016
Z uwagi na prace konserwacyjne w Centrali NFZ mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikat DSOZ

01.08.2016
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypomina o wprowadzeniu współczynnika 1,2 w rodzajach leczenie szpitalne oraz leczenie stomatologiczne dla świadczeń udzielanych od 1 lipca 2016 roku

Komunikat AOTMiT

27.07.2016
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń...

Komunikat DGL

21.07.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Słowniki

21.07.2016
Słownik produktów handlowych w.247 (chemioterapia, programy lekowe)

ICD-9 PL w wersji 5.31

15.07.2016
W związku z błędem w systemie informatycznym w wersji słownika 33.01 nr publikacji 5.31 poprawiono daty obowiązywania poszczególnych procedur medycznych...