Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

07.10.2016
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 7 października od godziny 17:00 do dnia 9 października do godziny 24:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...

Słowniki

05.10.2016
Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne...

Komunikat DEF

04.10.2016
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

27.09.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Komunikat DI

26.09.2016
W związku z rozszerzeniem słownika innych powodów skreśleń w aplikacji AP-KOLCE oraz udostępnieniem informacji o obowiązującej konfiguracji słownika świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 30.09.2016 około godziny 22:00 zaplanowana...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

26.09.2016
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...