Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2016
Od stycznia 2016 r. zmianie uległy opisy komunikatów kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w wersji KOL 2.2 i KOL 2.3

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

31.12.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r.

Słowniki

11.12.2015
Słownik produktów handlowych w.237 (programy lekowe i chemioterapia)

Komunikat dla świadczeniodawców

25.11.2015
Informujemy, że od 1 grudnia br. będzie obowiązywała nowa wersja usług sieciowych dla aplikacji AP-KOLCE (wersja 2.3).