Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10.06.2015
„Na podstawie art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia...

Przerwa serwisowa

10.06.2015
Z uwagi na prace konserwacyjne w weekend w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

01.06.2015
Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Słowniki

27.05.2015
Słownik produktów handlowych.

Komunikat dla świadczeniodawców

25.05.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych skalą degresywną w chemioterapii, w aspekcie świadczeń związanych z pobytami łączonymi np. brachyterapią.

Efektywne działanie przez mapowanie

21.05.2015
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”...