Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

17.04.2015
Centrala NFZ publikuje korektę informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbę zrefundowanych opakowań jednostkowych leków w programach zdrowotnych lekowych i chemioterapii, narastająco od stycznia do grudnia 2014 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

17.04.2015
NFZ publikuje opis interfejsu, strukturę komunikatów oraz definicje usług sieciowych umożliwiających wystawianie kart DiLO oraz obsługę kolejnych etapów w ramach tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Komunikat dla świadczeniodawców

31.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD (dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych ) w wersji 8.7.0.

Komunikat dla świadczeniodawców

30.03.2015
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca wymogu przekazania danych o adresie zamieszkania w kontekście świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, udzielonych osobie bezdomnej.

Komunikat dla świadczeniodawców

27.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny

Komunikaty dla świadczeniodawców

26.03.2015
w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących.