Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21.07.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 4.0

Komunikat DGL

21.07.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

20.07.2017
w sprawie prawidłowego brzmienia pytań ankietowych do postępowań konkursowych na programy lekowe

Komunikat dla świadczeniodawców

18.07.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

14.07.2017
Komunikat dotyczący udostępnienia funkcjonalności aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)

Komunikat DEF

06.07.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2017 r.