Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

02.11.2015
Słownik produktów handlowych w.236 (programy lekowe i chemioterapia)

Komunikat dla świadczeniodawców

29.10.2015
NFZ informuje, że z dniem 1.11.2015 r. uruchomione zostaną usługi sieciowe w wersji 3.0, w ramach których dostosowano obsługę karty DiLO do zmian wynikających rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty DiLO.

Komunikat Departamentu Informatyki

29.10.2015
Przerwa w dostępie do systemu wystawiania i obsługi kart DiLO (aplikacja AP-DiLO oraz usługi sieciowe) w dniu 31.10.2015 r. od godziny 22.00 do 1.11.2015 r. do godziny 2.00.

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących

23.10.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mają obowiązek przed wpisaniem pacjenta na listę oczekujących sprawdzić czy posi

Słowniki

22.10.2015
Słownik produktów handlowych w.235 (programy lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

21.10.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2015 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.