Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Informatyki

20.08.2015
Uruchomienie usługi webservice na środowisku produkcyjnym (obsługujące żądania w wersji 2.0 oraz w wersji 2.2), pozwalające na obsługę kolejek oczekujących wraz obsługą danych o pierwszym wolnym terminie.

Komunikat dotyczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

10.08.2015
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

Komunikat dla świadczeniodawców

03.08.2015
Komunikat w sprawie zasad sprawozdawania porad lekarskich udzielonych w ramach realizacji umów w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przerwa serwisowa

31.07.2015
Z uwagi na prace konserwacyjne w weekend w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikat dotyczący kolejek oczekujących

30.07.2015
NFZ informuje że na środowisku testowym kolejek centralnych (KOLCE) uruchomiona została równolegle kolejna wersja usługi. Obecnie środowisko testowe obsługuje komunikaty dla wersji 2.0 oraz 2.2.

Komunikat dla dostawców oprogramowania dla świadczeniodawców

30.07.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany w strukturze kodu XML słownika procedur medycznych polegające na dodaniu pól dotyczących dat (data początku – data końca) obowiązywania danej wersji...