Aktualności

Aktualności Centrali

MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

06.10.2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.10.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym DiLO udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 3.0.

Komunikat dla świadczeniodawców

01.10.2015
NFZ informuje, że uruchomione zostały usługi webservice na środowisku produkcyjnym (obsługujące żądania w wersji 2.0), w ramach których możliwe jest wystawianie oraz obsługa etapów SSO.

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

30.09.2015
w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

Komunikat DGL

30.09.2015
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...