Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07.08.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

Przerwa serwisowa

07.08.2017
Informujemy, że ze względu na niezbędne prace konserwacyjne 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 22:00-24:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.

Przerwa serwisowa

01.08.2017
Z uwagi na prace serwisowe w dniu 1 sierpnia 2017 r. w godzinach od 16:30 do godziny 17:30 mogą wystąpić utrudnienia w pracy niektórych aplikacji.

Komunikat dla Świadczeniodawców

24.07.2017
w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Komunikat dla świadczeniodawców

21.07.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 4.0

Komunikat DGL

21.07.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...