Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

01.08.2017
Z uwagi na prace serwisowe w dniu 1 sierpnia 2017 r. w godzinach od 16:30 do godziny 17:30 mogą wystąpić utrudnienia w pracy niektórych aplikacji.

Komunikat dla Świadczeniodawców

24.07.2017
w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Komunikat dla świadczeniodawców

21.07.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 4.0

Komunikat DGL

21.07.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

20.07.2017
w sprawie prawidłowego brzmienia pytań ankietowych do postępowań konkursowych na programy lekowe

Komunikat dla świadczeniodawców

18.07.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących