Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2017
dotyczący aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML...

Komunikat DEF

29.06.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.06.2017
w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

Komunikat DGL

26.06.2017
Słownik produktów handlowych w.261

Komunikat dla świadczeniodawców

26.06.2017
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS...