Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

31.07.2015
Z uwagi na prace konserwacyjne w weekend w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikat dotyczący kolejek oczekujących

30.07.2015
NFZ informuje że na środowisku testowym kolejek centralnych (KOLCE) uruchomiona została równolegle kolejna wersja usługi. Obecnie środowisko testowe obsługuje komunikaty dla wersji 2.0 oraz 2.2.

Komunikat dla dostawców oprogramowania dla świadczeniodawców

30.07.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany w strukturze kodu XML słownika procedur medycznych polegające na dodaniu pól dotyczących dat (data początku – data końca) obowiązywania danej wersji...

Komunikat dla świadczeniodawców

28.07.2015
Doprecyzowanie zapisów szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD).

Komunikat DGL

24.07.2015
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Komunikat DGL

24.07.2015
Centrala NFZ publikuje jednolity schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1., służący do przekazania danych dotyczących realizacji recept przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ.