Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

10.06.2015
Z uwagi na prace konserwacyjne w weekend w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

01.06.2015
Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Słowniki

27.05.2015
Słownik produktów handlowych.

Komunikat dla świadczeniodawców

25.05.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych skalą degresywną w chemioterapii, w aspekcie świadczeń związanych z pobytami łączonymi np. brachyterapią.

Efektywne działanie przez mapowanie

21.05.2015
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”...

Komunikat Departamentu Informatyki

13.05.2015
Uruchomienie środowisk testowych AP-DiLO i AP-KOLCE