Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

22.07.2015
Słownik produktów handlowych.

Komunikat DGL

21.07.2015
Centrala NFZ publikuje erratę informacji o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Słowniki

15.07.2015
Słowniki produktów handlowych.

Komunikat do świadczeniodawców

15.07.2015
Komunikat do świadczeniodawców w sprawie postępowania z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów do udzielania świadczeń.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

13.07.2015
W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r...

Komunikat dla świadczeniodawców

10.07.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie ulegnie opis komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywany do importu informacji o osobach oczekujących.