Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr Kraków/22/21 - w toku

25.05.2022
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/22/20 - w toku

17.05.2022
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Starszy referent w Dziale Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej ( 1 et., umowa na czas określony w celu zastępstwa)

Ogłoszenie nr Kraków/22/19 - w toku

06.05.2022
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Referent w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/22/18 - lista kandydatów

04.05.2022
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Starszy referent w Dziale Kontraktowania Świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Długoterminowej i Profilaktyki w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 et.)

Ogłoszenie nr DK/22/80 - lista kandydatów

02.05.2022
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista /Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VI w Krakowie w Departamencie Kontroli (lekarz, 1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/22/17 - lista kandydatów

29.04.2022
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Referent w Dziale Finansowym, Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości (1 et.)