Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr Kraków/21/18 - w toku

10.05.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Starszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/21/17 - w toku

05.05.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Referent w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych i Refundacji Leków w Wydziale Księgowości (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/21/16 - w toku

05.05.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Administracyjnym, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/21/15 - lista kandydatów

14.04.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Starszy referent w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - 1 et., umowa na czas określony w celu zastępstwa

Ogłoszenie nr Kraków/21/14 - zakończenie procedury naboru

31.03.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych i Refundacji Leków w Wydziale Księgowości (1 et.)

Ogłoszenie nr Kraków/21/13 - zakończenie procedury naboru

30.03.2021
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (0,5 et.)