Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.5.2023

02.05.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów biurowych, papieru, kopert oraz tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.4.2023

28.03.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej wykonawcy oraz odnowienia subskrypcji dla systemu Imperva WAF

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.3.2023

22.02.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej wykonawcy dla systemu DLP Forcepoint na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.2.2023

24.01.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie