Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.11.2023

25.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup 36 miesięcznych licencji dla wykorzystywanego w Oddziale systemu SIEM Splunk Enterprise

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.10.2023

11.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.9.2023

11.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2024

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.8.2023

23.08.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ