Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2021

28.04.2021
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę 50 sztuk zestawów komputerowych”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2020

30.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2020

08.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa systemu SIEM Splunk Enterprise”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2020

07.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2020

04.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”