Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.4.2024

19.04.2024
Ogłoszenie o zamówieniu: System DLP Forcepoint oraz system Imperva WAF na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.3.2024

15.04.2024
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu DWDM wraz z usługami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.2.2024

12.02.2024
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa zestawów komputerowych, monitorów i tabletów

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.1.2024

22.01.2024
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie