Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG 261.1.5.2022

12.07.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa kompletu dwóch głównych firewalli oraz modernizacja systemu równoważenia obciążenia serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2022

05.05.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa 36 miesięcznej licencji wraz z wsparciem serwisowym i aktualizacjami na rozszerzoną platformę wykrywania zagrożeń i reagowania na nie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.2.1.2022

29.03.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu nagrywania rozmów telefonicznych

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2022

04.03.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej wykonawcy dla systemu DLP Forcepoint na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie