Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Władze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dyrektor MOW NFZ: Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Medycznych: Teresa Biela

Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych: Robert Dziedzic

Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Służb Mundurowych: Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Skład Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. prof. Tomasz Grodzicki -  Przewodniczący Rady, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  2. Henryk Zioło – Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Bogumił Sobczyk – Członek Rady, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
  4. Janusz Kowalski – Członek Rady, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  5. Elżbieta Zięba – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego
  6. Teresa Zalewińska-Cieślik – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego
  7. Joanna Bogacz - Członek Rady, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  8. Rafał Czeladzki – Członek Rady, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  9. płk Marcin Żal – Członek Rady, wspólny przedstawiciel Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie