Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Z tytułu realizacji art. 8 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1532) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przedstawia wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem profili udzielania świadczeń, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy, mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Iwona Krzywda
Publikacja informacji: 30.03.2020 12:53
Aktualizacja informacji: 18.05.2020 12:06
Sprawdź historię zmian