Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o sprzedaży okablowania LAN

15-06-2020

Zgodnie z ust. 8 pkt 1) oraz ust. 32 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2015/BAG z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego składnika majątku:

Lp.

Nazwa składnika majątkowego ujawnionego do zagospodarowania

Nr inwentarzowy

Nr sztuki

Opis stanu technicznego

Cena MINIMALNA PLN (brutto)

1

Okablowanie LAN

S-6-1879/1/16

1

Instalacja wykonana w budynku, składająca się z okablowania LAN oraz 230V.

20 295,00 zł/brutto

Zainteresowanych zakupem prosimy o złożenie oferty (drogą mailową na adres lub listownie - z dopiskiem: „okablowanie LAN”) - na zakup ww. składnika majątku.

Adres do korespondencji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy NFZ w Krakowie, ul. Racławicka 56a 30-017 Kraków.

Termin składania ofert upływa 17.06.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 29 88 461.

Ogłoszenie nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
MOW NFZ w Krakowie

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Iwona Krzywda
Publikacja informacji: 15.06.2020 13:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności