Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o zamówieniu – WAG-ZP.261.8.2020

16-11-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania -  „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie”   numer  postępowania WAG-ZP.261.8.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 24  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi  w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawach  zainstalowanych urządzeń i systemów, świadczone na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.

Ogłoszenie o zamówieniu – WAG-ZP.261.10.2020

24-11-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania -  „„Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji  dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie” numer  postępowania WAG-ZP.261.10.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 24  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

Podmiot publikujący: Podkarpacki OW NFZ
Publikujący informację: Marek Rząsa
Publikacja informacji: 11.12.2020 14:05
Aktualizacja informacji: 02.03.2021 13:47
Sprawdź historię zmian