Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Koordynator dostępności OW

Kontakt do koordynatora dostępności w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy

Łukasz Pyszka

e-mail: lukasz.pyszka@nfz-bydgoszcz.pl
telefon: +52 32 52 815

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.