Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZACY ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje wykaz podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Podstawa prawna: zarządzenie nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pliki do pobrania

KOMUNIKAT DOTYCZACY ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje wykaz podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Podstawa prawna: zarządzenie nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pliki do pobrania

KOMUNIKAT DOTYCZACY ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje wykaz podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. z dnia 16 października 2020 r. - Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Daria Szczesniak
Publikacja informacji: 11.12.2023 12:40
Aktualizacja informacji: 11.12.2023 13:01
Sprawdź historię zmian