Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  ogłasza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek  organizacyjnych,  o których mowa w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 31d  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Wytworzenie informacji: 19.11.2018
Publikacja informacji: 19.11.2018 12:21
Aktualizacja informacji: 25.08.2020 11:44
Sprawdź historię zmian