Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.261.1.12.2021

02.12.2021
Postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.12.2021 na usługę opiniowania i kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w 2022 r. – 2 części.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – WAG.261.1.10.2021

30.11.2021
Postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.10.2021 na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu – WAG.261.1.7.2021

26.10.2021
Postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.7.2021 na dostawę routerów WAN oraz przełączników LAN dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2022 r.

30.08.2021
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2022 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 r.

28.10.2020
Plan zamówień publicznych na 2021 r.