Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.1.2020

15.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.7.2019

29.11.2019
postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.7.2019 na subskrypcje oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy