Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr NFZ02-WAG.251.1.2023 Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę - zapewnienie wsparcia HWMA oraz

27.01.2023
Ogłoszenie o zamówieniu nr NFZ02-WAG.251.1.2023 Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę - zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta dla urządzeń IBM KP OW NFZ w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu nr WAGZ. 261.1.14.2022

23.01.2023
Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy- aktualizacja

Ogłoszenie o zamówieniu nr WAGZ.261.1.16.2022 Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne poniżej 750 tys. euro – na

20.12.2022
Ogłoszenie o zamówieniu nr WAGZ.261.1.16.2022 Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne poniżej 750 tys. euro – na usługę opiniowania i kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w 2023 r. – 2 części.

Ogłoszenie o zamówieniu nr WAGZ.261.1.15.2022

25.11.2022
Ogłoszenie o zamówieniu nr WAGZ.261.1.15.2022 Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne poniżej 750 tys. euro – usługa całodobowej ochrony mienia K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2023 r.

22.08.2022
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2023 r.

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2022 r.

22.06.2022
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych K-P OW NFZ na 2022 r.