Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Ogłoszenie o wyborze wniosków

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW 2018

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków.

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2018.

Pliki do pobrania

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2019

Ogłoszenie o wyborze wniosków 2019

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2020

Ogłoszenie o wyborze wniosków 2020

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Nowicka
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 13.11.2019 12:44
Aktualizacja informacji: 13.11.2019 12:44
Sprawdź historię zmian