Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 7/2020 - zakończenie naboru

26.05.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym – Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 6/2020 - zakończenie naboru

26.05.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym – Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 5/2020 - zakończenie naboru

06.03.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 4/2020 - zakończenie naboru

06.03.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Delegaturze w Toruniu – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 3/2020 - zakończenie naboru

06.03.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty w komórce Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 2/2020 - zakończenie naboru

12.02.2020
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Delegatury we Włocławku