Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 18/2019 - zakończenie naboru

09.09.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko specjalista – Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Świadczeń Leczenia Szpitalnego

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 17/2019 - zakończenie naboru

05.08.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko księgowa/-y Wydział Księgowości – Sekcja Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 16/2019 - zakończenie naboru

17.07.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko starszy referent - Wydział Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 15/2019 - zakończenie naboru

12.07.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Działu Świadczeń Rehabilitacji Leczniczej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 14/2019 - zakończenie naboru

28.06.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Sekcji Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 13/2019 - zakończenie naboru

28.06.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 poszukuje pracownika na stanowisko księgowa/-y Wydział Księgowości – Sekcja Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości