Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 6/2018 – zakończenie naboru

19.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym – Sekcja Obsługi Umów - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 5/2018 – zakończenie naboru

18.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 4/2018 – zakończenie naboru

10.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 3/2018 – zakończenie naboru

10.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 2/2018 – Zakończenie naboru

05.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 1/2018 – zakończenie naboru

04.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności