Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 18/2018 – zakończenie naboru

15.03.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 17/2018 – zakończenie naboru

12.03.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu poszukuje pracownika na stanowisko starszy referent w Wydział Gospodarki Lekami - Dział Refundacji Aptecznej oraz Monitorowania i Analiz - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 16/2018 – zakończenie naboru

01.03.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko starszego referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 15/2018 – zakończenie naboru

01.03.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Delegaturze we Włocławku

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 14/2018 – zakończenie naboru

26.02.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno–Finansowym – Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych, Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych - umowa na czas określony

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 13/2018 – zakończenie naboru

26.02.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej