Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 2/2018 – Zakończenie naboru

05.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 1/2018 – zakończenie naboru

04.01.2018
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 49/2017 - zakończenie naboru (2017-12-18)

17.11.2017
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia