Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 5/2019 - zakończenie naboru

14.03.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym- Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych –Sekcja ds. Rozliczania Świadczeniodawców – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 4/2019 - zakończenie naboru

28.02.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 3/2019 - zakończenie naboru

28.02.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 2/2019 - zakończenie naboru

04.02.2019
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty w komórce Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 1/2019 - zakończenie naboru

28.01.2019
Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 54/2018 - zakończenie naboru

14.12.2018
Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY