Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2006

25.08.2006
Zarządzenie Nr 57/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 56/2006

25.08.2006
Zarządzenie Nr 56/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Zarządzenie Nr 55/2006

25.08.2006
Zarządzenie Nr 55/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 54/2006

25.08.2006
Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 53/2006

25.08.2006
Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych

Zarządzenie Nr 52/2006

24.08.2006
Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń