Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 1/2006

26.01.2006
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rozliczeń pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Narodowego Fundusz Zdrowia z tytułu kosztów lecznictwa uzdrowiskowego

Zarządzenie Nr 113/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 112/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 112/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 111/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 111/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 110/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 110/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie 22/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia „Procedury przekazywania...

Zarządzenie Nr 109/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 109/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...