Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 50/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. z dnia 23 sierpnia 2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Zarządzenie Nr 45/2006

09.08.2006
Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu...

Zarządzenie Nr 44/2006

09.08.2006
Zarządzenie Nr 44/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego...

Zarządzenie Nr 41/2006

02.08.2006
Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 42/2006

02.08.2006
Zarządzenie Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania "Zasad przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia...

Zarządzenie Nr 43/2006

28.07.2006
Zarządzenie Nr 43/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 40/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie...