Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 99/2005

05.12.2005
Zarządzenie Nr 99/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie Nr 98/2005

16.11.2005
Zarządzenie Nr 98/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 95/2005

26.10.2005
Zarządzenie Nr 95/2005 z dnia 18 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia części rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok

Zarządzenie Nr 96/2005

24.10.2005
Zarządzenie Nr 96/2005 z dnia 20 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w...

Zarządzenie Nr 74/2005

19.10.2005
Zarządzenie Nr 74/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 94/2005

18.10.2005
Zarządzenie Nr 94/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...