Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 17/2007

11.04.2007
Zarządzenie Nr 17/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wdrażania terapeutycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 16/2007

06.04.2007
Zarządzenie Nr 16/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie...

Zarządzenie Nr 15/2007

03.04.2007
Zarządzenie Nr 15/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia delegatury w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 14/2007

30.03.2007
Zarządzenie Nr 14/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 29 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Zarządzenie Nr 13/2007

30.03.2007
Zarządzenie Nr 13/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego...

Zarządzenie Nr 10/2007

29.03.2007
Zarządzenie Nr 10/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 116/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniającego zarządzenie Nr 98/2006 z dnia 27 października 2006 r. w...