Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 29/2007

15.05.2007
Zarządzenie Nr 29/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Zarządzenie Nr 28/2007

15.05.2007
Zarządzenie Nr 28/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego

Zarządzenie Nr 27/2007

10.05.2007
Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 9 maja 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 26/2007

07.05.2007
Zarządzenie Nr 26/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie użytkowania samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 24/2007

27.04.2007
Zarządzenie Nr 24/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie użytkowania samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 20/2007

26.04.2007
Zarządzenie Nr 20/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przekazywanych przez...