Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 40/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 87/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałówinformacyjnych o...

Zarządzenie Nr 39/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia"Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania wsprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz orealizacji...

Zarządzenie Nr 38/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznychprogramów zdrowotnych.

Zarządzenie Nr 37/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Rzeczowego Wykazu Akt dla oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 35/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia