Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 2/2007

12.01.2007
Zarządzenie Nr 2/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 80/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 1/2007

09.01.2007
Zarządzenie Nr 1/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 101/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali...

Zarządzenie Nr 119/2006

29.12.2006
Zarządzenie Nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 117/2006

15.12.2006
Zarządzenie Nr 117/2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 12 grudnia 2006 r.zmieniające zarządzenie nr 81/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 116/2006

15.12.2006
Zarządzenie Nr 116/2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 12 grudnia 2006 r.zmieniające zarządzenie Nr 98/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 115/2006

15.12.2006
Zarządzenie Nr 115/2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 12 grudnia 2006 r.zmieniające zarządzenie nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...