Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 79/2006

15.09.2006
Zarządzenie Nr 79/2006z dnia 14 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 78/2006

15.09.2006
Zarządzenie Nr 78/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74/ 2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stosowania procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska Dyrektorów...

Zarządzenie Nr 77/2006

12.09.2006
Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w 2006 roku

Zarządzenie Nr 76/2006

07.09.2006
Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 6 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do celów naukowo-badawczych do danych stanowiących informację o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom.

Zarządzenie Nr 75/2006

07.09.2006
Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 6 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Stałego Zespołu Roboczego ds. Antykorupcji w ochronie zdrowia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 67/2006

06.09.2006
Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia