Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 35/2005

13.06.2005
Zarządzenie Nr 35/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2005

09.06.2005
Zarządzenie Nr 34/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2004 w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na...

Zarządzenie Nr 33/2005

31.05.2005
Zarządzenie Nr 33/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie nr 31/2005

18.05.2005
Zarządzenie nr 31/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie nr 30/2005

18.05.2005
Zarządzenie nr 30/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Zarządzenie nr 28/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 28/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu...